28 maart 2019

09:00 - 09:30

Ontvangst + registratie

09:30 - 09:45

Verwachtingen van de dag, wat verwachten de deelnemers, waar willen ze mee naar huis. 

Moderator: Wim Eringfeld, directeur Stec groep 

09:45 - 10:15

Trends en Ontwikkelingen 

Wat zijn de laatste ontwikkelingen op het gebied van logistiek in het algemeen en stadslogistiek in het bijzonder.  

Spreker: Walther Ploos van Amstel

10:15 - 10:45

Beleggen in city hubs een verrassende niche 

We kunnen steeds beter meten waar de behoefte is aan wat voor soort vastgoed. Voor de stadslogistiek is er vooral vraag naar hubs binnen een half uur aan reistijd van het centrum. Echter deze locaties zijn schaars en dus duur. Waar liggen de oplossingen en wat zijn alternatieve goede locaties om te ontwikkelen en te beleggen?  

Spreker: Tia van Beek, director transactions Principal Real Estate

10:45 - 11:15

Pauze

11:15 - 11:45

Ruimte voor slimme, schone logistiek in de stad

Een gemeente heeft met ruimtelijke ontwikkelingen, infrastructuur en regelgeving invloed op goederenvervoer, maar uiteindelijk zijn het de bedrijven die investeren in schone en efficiënte logistiek. Hiervoor hebben zij een duidelijk investeringsperspectief nodig. Met het Raamwerk Zero Emissie Stadslogistiek Utrecht geeft de gemeente Utrecht het bedrijfsleven dit duidelijke perspectief. 

Ruimte voor slimme, schone logistiek in de stad

Spreker: Victor Everhardt, wethouder gemeente Utrecht

11:45 - 12:15

Van Warehouse naar winkel 

Steeds vaker worden aan de rand van de stad hubs neergezet om vanuit daar de stad te bevoorraden. Dit gebeurt ook steeds meer met emmisieloze voertuigen om zo ook duurzamer te kunnen werken. Welke eisen worden er gesteld aan vastgoed, is dit voldoende beschikbaar en is dit de daadwerkelijke oplossing voor de verladers en winkeliers. Rinse van der Woude schetste de ins&outs vanuit de ervaringen met City Hub. 

Spreker: Rinse van der Woude, CIO City Hub

12:15 - 13:00

Paneldiscussie 

Aan de hand van stellingen gaan diverse stakeholders binnen het logistiek vastgoed met elkaar in debat over de oplossingen voor de stadslogistiek. 

Met o.a. 

Rinse van der Woude, City Hub 

Tia van Beek, Principal Real Estate 

Walther Ploos van Amstel 

Victor Everhardt, gemeente Utrecht

 

13:00 - 14:00

Lunch

14:00 - 14:30

Prakijkcase: veranderende wensen in bestaande winkelgebieden 

E-commerce is nog steeds in opkomst, vervuilende voertuigen worden steeds meer geweerd uit binnensteden en de wensen van het publiek veranderen. Zaken waardoor de wensen van fysieke winkels ook veranderen. In nieuwe winkelgebieden is het eenvoudig rekening te houden met de nieuwe wensen, maar hoe ga je hiermee om bij de bestaande voorraad, als de passage in Den Haag, het Neude in Utrecht of de binnenstad van Amsterdam 

Spreker: Edwin van de Woestijne,  managing director Commercieel Vastgoed ASR 

14:30 - 15:00

Praktijk: Verlader aan het woord 

Verladers zijn van grote invloed op de stadslogistiek. Zij bevoorraden vaak meerdere winkels in diverse steden. Vooral voor hen zijn de milieuzones en aanrijdtijden en wensen van de winkelier een uitdaging om mee om te gaan. Waar moeten ze investeren in nieuw vastgoed, of moeten ze samenwerken met andere bedrijven die de stadslogistiek voor hun rekening nemen. Wat zijn dan de oplossingen en knelpunten. 

Spreker: Cees Pronk, COO CB

15:00 - 15:30

Pauze

15:30 - 16:30

Panel: Wat wil de winkelier?

Welke oplossingen op het gebied van logistiek zijn voor de winkelier het best? Wat werkt, waar is ruimte voor en waar juist niet? Met de steeds verder opkomende e-commerce lijkt een fysiek magazijn aan de winkel steeds minder nodig. Maar dit is niet voor elke winkel hetzelfde. Ook de oplossing van een cityhub is niet voor iedereen weggelegd, maar de steden worden steeds meer gesloten. Wat is er nodig om de stadslogistiek in goede banen te blijven leiden?  

 

 

16:30 - 17:30

Borrel